17-19 shtator 2018

Në konsultim me OJQ serbe dhe me Odën e Avokatëve të Serbisë, përfaqësues të DHSK-së informuan për mandatin dhe procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës si dhe për pjesëmarrjen e viktimave.