17. – 19. septembra 2018.

U konsultacijama sa nevladinim organizacijama Srbije i Srpskom advokatskom komorom, predstavnici SVK upoznali su ih sa mandatom i postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova, kao i o načinu učešća žrtava.