Gospodin Aleks Vajting (Alex Whiting) se pridružio Specijalizovanim tužilaštvu (ST) kao voditelj istraga.

G. Vajting (54) je tužilac francuske i američke nacionalnosti s dugogodišnjim iskustvom kako u nacionalnim tako i u međunarodnim krivičnim postupcima, uključujući i određeno vreme provedeno na Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i takođe s istaknutom akademskom karijerom.

G. Vajting je došao u ST s Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard (Harvard Law School), gde je bio profesor prakse od 2013. godine.

Od 2010. do 2013, g. Vajting je radio u tužilaštvu MKS-a, prvo kao koordinator istraga, a zatim kao koordinator krivičnih postupaka, nadgledajući sve krivične postupke.

Pre dolaska na MKS, g. Vajting je tri godine predavao kao gostujući docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Od 2002. do 2007, g. Vajting je radio na MKSJ-u, gde je bio glavni tužilac u postupku protiv Fatmira Ljimaja, Isaka Musljiua i Haradina Balje, te glavni tužilac u postupcima protiv Milana Martića i Dragomira Miloševića.

Pre nego što se pridružio MKSJ-u, g. Vajting je bio savezni tužilac SAD-a, prvo u Krivičnom odseku Odeljenja za građanska prava u Vašingtonu, a zatim u Tužilaštvu SAD-a u Bostonu, država Masačusets, gde se bavio slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

G. Vajting je diplomirao na Koledžu Jejl (Yale College) i na Pravnom fakultetu Jejl (Yale Law School).

 

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo