Aleks Vajting (Alex Whiting) zamenjuje Džeka Smita (Jack Smith) i preuzima funkciju vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca u Specijalizovanom tužilaštvu (ST).

Mandat gospodina Vajtinga na mestu vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca trajaće dok se ne imenuje novi Specijalizovani tužilac. Imaće potpuno ista ovlašćenja kao i Specijalizovani tužilac i ni u kom pogledu neće biti prekida u radu Specijalizovanog tužilaštva.

G. Vajting (58) je tužilac francuske i američke nacionalnosti s dugogodišnjim iskustvom kako u nacionalnim tako i u međunarodnim krivičnim postupcima. Radi u ST od juna 2019. godine, najpre kao voditelj istraga, a od avgusta 2020. godine kao zamenik Specijalizovanog tužioca.

G. Vajting je došao u ST s Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard (Harvard Law School), gde je bio profesor prakse od 2013. godine.

Od 2010. do 2013. godine g. Vajting je radio u tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda (MKS), prvo kao koordinator istraga, a zatim kao koordinator krivičnih postupaka, nadgledajući sve krivične postupke.

Pre dolaska na MKS, g. Vajting je tri godine predavao kao gostujući docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard.

Od 2002. do 2007. godine g. Vajting je radio na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), gde je bio glavni tužilac u postupku protiv Fatmira Ljimaja, Isaka Musljiua i Haradina Balje, te glavni tužilac u postupcima protiv Milana Martića i Dragomira Miloševića.

Pre nego što se pridružio MKSJ-u, g. Vajting je bio savezni tužilac SAD-a, prvo u Krivičnom odseku Odeljenja za građanska prava u Vašingtonu, a zatim u Tužilaštvu SAD-a u Bostonu, država Masačusets, gde se bavio slučajevima organizovanog kriminala i korupcije.

G. Vajting je diplomirao na Koledžu Jejl (Yale College) i na Pravnom fakultetu Jejl (Yale Law School).

Gospoding Smit napušta ST i odlazi na mesto Specijalnog savetnika u Sjedinjenim Državama gde će nadgledati dve krivične istrage koje su u toku. Imenovan je na to mesto od strane Glavnog državnog pravobranioca Sjedinjenih država Merika Garlanda (Merrick B. Garland).

G. Smit je imenovan na funkciju Specijalizovanog tužioca u maju 2018. godine, a preuzeo je dužnost u septembru 2018. godine.


Aleks Vajting

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo