Izveštaj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope “Nečovečno postupanje sa ljudima i nedozvoljena trgovina ljudskim organima na Kosovu“
07 jan 2011
Referenca: 
Doc. 12462