Odluka po zahtevu za ocenu ustavnosti Pravilnika o postupku i dokazima usvojenog na plenarnoj sednici 17.marta 2017. prosleđenog Specijalizovanom veću Ustavnog suda u skladu sa čl. 19(5) Zakona br. 05/L-053 o Specijalizovanim većima i Specijal.Tužilaštvu
26 apr 2017