Aktvendim mbi Referimin e Rregullores së Procedurës dhe të Provave miratuar nga Plenarja më 17/03/2017, Dhomës së Specializuar të Gjykatës Kushtetuese sipas nenit 19(5) të Ligjit nr.05/L-053për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar
26 pri 2017