Dr Ekaterina Trendafilova postavljena je za prvog predsednika Specijalizovanih veća 14. decembra 2016. Nakon što je nezavisna Komisija za izbor predala svoju preporuku, Organ za imenovanje  - gospođa Aleksandra Papadopulou, šef Misije EULEX -a na Kosovu, zvanično je imenovala predsednika.

Predsednica Trendafilova (1953.) istaknuti je sudija, pravnik i naučni radnik iz Bugarske sa obimnim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava, krivičnog prava, krivičnog procesnog prava i ljudskih prava. Obavljala je funkciju sudije u Međunarodnom krivičnom sudu (MKS) od 2006. do 2015. Do stupanja na dužnost u MKS-u, bila je profesor krivičnog prava i pravosuđa na Sofijskom univerzitetu, zamenik okružnog tužioca u Okružnom sudu Sofije, kao i ekspert za pitanja krivičnog prava i standarda ljudskih prava pri Parlamentu, Vrhovnom sudu i raznim ministarstvima u Bugarskoj. 

Nakon svog imenovanja, predsednica Trendafilova je izjavila: “Istinski sam počastvovana time što sam postavljena za prvog predsednika Specijalizovanih veća Kosova. U ovom odsudnom trenutku na samom početku postojanja Specijalizovanih veća, imam tu privilegiju da mi je poveren zadatak rukovođenja ustanovom. Svesna sam ogromne odgovornosti da se pred Specijalizovanim većima osigura primena najboljih iskustava iz sudske prakse, te da se putem pravičnog i nepristrasnog postupka obezbedi pravda kako onima koji su pozvani na odgovornost, tako i žrtvama navodno počinjenih zločina. Nameravam da ovu ulogu ostvarim radeći nezavisno, odlučno i energično, i angažujući sve svoje sposobnosti.  Apsolutno je ključno da ostvarimo svoj zadatak na efikasan, profesionalan, te bezbedan način.”

Predsednik Specijalizovanih veća odgovoran je za sudsku upravu Specijalizovanih veća i vrši druge dužnosti koje mu Zakon stavlja u nadležnost. Predsednik je ujedno i predsedavajući sudija panela Vrhovnog suda Specijalizovanih veća.

Predsednica Trendafilova ima mandat u trajanju od četiri godine i stupa na dužnost u januaru 2017.

Izvor: 
Specijalizovana veća