Povodom objavljene izjave u kojoj je Specijalizovani tužilac Dejvid Švendiman najavio svoj odlazak 31. marta 2018, predsednica Trendafilova je dala sledeću izjavu:

“G. Švendiman je postavljen na funkciju specijalizovanog tužioca 1. septembra 2016. Od tog datuma je neumorno radio na uspostavljanju Specijalizovanog tužilaštva u cilju ispunjenja mandata da obezbedi pravičnu, efikasnu i nezavisnu istragu i krivično gonjenje dela iz njegove nadležnosti, posvećujući pri tome posebnu pažnju zaštiti potencijalnih svedoka.

Kao predsednica Specijalizovanih veća, imala sam privilegiju da upoznam i radim s g. Švendimanom na pitanjima koje povezuju naše izmeštene institucije. Lično sam bila impresionirana njegovim profesionalizmom, posvećenošću i intelektom. Zahvaljujem specijalizovanom tužiocu na uspostavljanju čvrste i nezavisne institucije. 

Obe institucije, Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo, će nastaviti neometani rad na ispunjavanju mandata.

Veoma sam zahvalna specijalizovanom tužiocu na požrtvovanom radu i želim mu sve najbolje u budućim aktivnostima.”

Izvor: 
Specijalizovana veća