U julu 2016, Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) je raspisala konkurs za imenovanje predsednika, kao i sudija koje će se nalaziti na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova. Države članice EU i države učesnice u doprinosima su pozvane da predlože kvalifikovane kandidate za obavljanje funkcija predsednika i sudija u Specijalizovanim većima. Uslovi koje kandidati treba da zadovolje predviđeni su članom 27 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (link). Predsednik Specijalizovanih veća će svoje dužnosti obavljati sa punim radnim vremenom. Sudije će biti stavljene na listu međunarodnih sudija i boraviće u sedištu Specijalizovanih veća isključivo na zahtev predsednika radi obavljanja dužnosti koje iziskuju njihovo prisustvo.

Konkurs je dostupan na internet stranici EEAS-a: (http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm)  i otvoren je do 9. septembra 2016. Izbor kandidata obaviće se po isteku roka za prijavljivanje na konkurs, a u skladu sa procedurom propisanom Zakonom. Podrobna objašnjenja u vezi sa procedurom za izbor kandidata možete pogledati ovde

Izvor: 
Specijalizovana veća