Režim  nabavki

Postupci javnih nabavki za Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo objašnjeni su u  ‘Praktičnom vodiču kroz  postupke ugovaranja  pomoći EU trećim zemljama’ (PRAG). Javno dostupan link za PRAG i sve njegove anekse je:

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG

Objavljivanje aktivnih postupaka za podnošenje ponuda

Lokalni otvoreni postupci za podnošenje ponudameđunarodni otvoreni postupci za podnošenje ponuda i međunarodni restriktivni postupci za podnošenje ponuda za pružanje usluga, nabavku dobara ili izvođenje radova objavljuju se na ovoj internet stranici.

Pozivi za izražavanje zainteresovanosti ili zahtevi za dodatne informacije mogu takođe da budu objavljeni na ovoj internet stranici.  Kandidati koji se odazovu ovim pozivima neće nužno biti pozvani da učestvuju u eventualnom postupku za podnošenje ponuda.

Registracija dobavljača

Dobavljači zainteresovani za našu organizaciju mogu da pošalju informacije i brošure o svojim kompanijama bilo redovnom poštom ili elektronskim putem na adresu Odeljenja za nabavke pod oznakom ‘Kontakti’. Slanje informacija o kompaniji ne znači nužno da će kompanija biti pozvana da učestvuje u eventualnom postupku za podnošenje ponuda.

 

Napomena: svi postupci javnih nabavki vode se isključivo na engleskom jeziku.