Kvaj Hong Ip (Kwai Hong Ip) zamenjuje Dejvida Švendimana (David Schwendiman) i preuzima funkciju vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca u Specijalizovanom tužilaštvu (ST) od ponoći, 31. marta 2018. godine.

Mandat gospodina Ipa na mestu vršioca dužnosti Specijalizovanog tužioca trajaće dok se ne imenuje novi Specijalizovani tužilac. Imaće potpuno ista ovlašćenja kao i Specijalizovani tužilac i ni u kom pogledu neće biti prekida u radu Specijalizovanog tužilaštva.

Godpodin Ip je britanski advokat s velikim iskustvom kako u međunarodnim tužilaštvima, tako i u  regionu zapadnog Balkana. Bio je zamenik g. Švendimana na dvema funkcijama, Specijalizovanog tužioca i Glavnog tužioca Specijalnog istražnog tima (SIT) koji je prethodio Specijalizovanom tužilaštvu.

Gospodin Ip se priključio SIT-u u junu 2012. godine kao zamenik Glavnog tužioca, a nakon odlaska prvog Glavnog tužioca ambasadora Klinta Vilijamsona (Clint Williamson) i do dolaska gospodina Švendimana radio je kao vršilac dužnosti Glavnog tužioca od avgusta 2014. do maja 2015. godine.

Od novembra 2009. godine do dolaska u SIT gospodin Ip je radio kao procesni advokat u Tužilaštvu pri Specijalnom tribunalu za Liban u Hagu.

Od oktobra 2005. do oktobra 2009. godine gospodin Ip je radio u Bosni i Hercegovini kao međunarodni tužilac u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, zastupavši predmete pred Odeljenjem za ratne zločine državnog suda.

Na toj je funkciji gospodin Ip proveo četiri istrage i postupka pred sudom u predmetima koji su vezani za događaje u Srebrenici 1995. godine. Jedan od tih postupaka je bilo prvo suđenje za genocid pred Sudom Bosne i Hercegovine koje je završilo prvom osuđujućom presudom za genocid pred tim sudom, te jedan predmet koji je bio prebačen s Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Osim pravne karijere, gospodin Ip je bivši oficir Kraljevskog vazduhoplovstva koji je služio kao komandir vojne vazduhoplovne borbene grupe i helikopterski navigator s operativnim iskustvom u većem broju misija, uključujući Severnu Irsku i snage NATO-a za podršku u Bosni i Hercegovini.

Gospodin Ip je takođe bivši vojni tužilac u Kraljevskom vazduhoplovstvu, zamenik pravnog savetnika komandanta KFOR-a i pravnik u UNMIK-ovom Odeljenju pravde.

Gospodin Ip je radio kao procesni advokat u Engleskoj i u SAD, kao član advokatske komore Engleske i Velsa te kao član državne komore Kalifornije. Studirao je na Kraljevskom koledžu u Londonu, Univerzitetu u Londonu, Kraljevskom vazduhoplovnom koledžu u Kranvelu i Pravnom fakultetu Ins ov kort u Londonu.

Evropska služba za spoljne poslove je nadležna za postupak odabira naslednika gospodina Švendimana.

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo