Međunarodna akademija nirnberških principa je u saradnji sa Specijalizovanim većima Kosova  od 19. do 22. novembra 2018. održala seminar na temu “novinarstvo i izveštavanje sa suđenja”. Osamnaest novinara iz različitih medijskih kuća s Kosova prisustvovali su seminaru koji je deo niza aktivnosti iz programa outreach koje SVK organizuje zajedno s novinarima.

U svom pozdravnom govoru, sekretar SVK, dr Fidelma Donlon, zahvalila je direktoru  Međunarodne akademije nirnberških principa i njegovom timu koji su bili domaćini skupa. Naglasila je važnost pravičnog i nepristrasnog izveštavanja o sudskim postupcima te da je osnova komunikacijske strategije SVK otvorenost prema novinarima, i rekla: “Odnosi sa medijima, pogotovo na Kosovu, su za SVK ključni za postizanje našeg cilja, a to je izveštavanje o našem radu na najtransparentniji mogući način“.

Učesnici su tokom seminara imali priliku da razgovaraju o problematičnim i ostalim pitanjima s kolegama novinarima koji imaju dugogodišnje iskustvo u izveštavanju o sudskim postupcima, sa ekspertima iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i s visokim službenicima SVK. U cilju sagledavanja istorije međunarodnih sudova, Nirnberška akademija organizovala je posete Memorijalnom muzeju nirnberških procesa i Dokumentacionom centru. Važan deo seminara bio je razgovor sa novinarima o medijskoj komunikaciji SVK i njihovi konkretni predlozi za  dalja poboljšanja.

 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća