Kosovo Specialist Chambers

Procurement Unit

P.O. Box 47

2501 CA The Hague

The Netherlands

 

Email: [email protected]

(Napomena: ova imejl adresa NE SLUŽI za podnošenje ponuda. Ponude upućene na ovu imejl adresu automatski se diskvalifikuju.)