Sudija Kristina van den Vajngart, koja je sudija na listi međunarodnih sudija Specijalizovanih veća Kosova, primila je “Nagradu za doprinos svetskom miru putem prava” za 2018. koju joj je dodelio Pravni institut Vitni R. Haris (Whitney R. Harris) pri Pravnom fakultetu Univerziteta Vašington u Sent Luisu. Nagrada se dodeljuje od 2006. istaknutim pravnim stručnjacima koji su svojim akademskim radom i sudskom praksom pospešili vladavinu prava i time doprineli miru u svetu.

Sudiji van den Vajngart ova nagrada je dodeljena za izuzetan doprinos radu Međunarodnog krivičnog suda od 2009. kao i za njen rad na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnom sudu pravde.

Predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova, dala je sledeću izjavu: “I kao sudija na različitim sudovima i kao renomirani naučni radnik, sudija van den Vajngart je uvek bila neumorni zagovornik vladavine prava i unapređenja međunarodnog prava. Ova nagrada je odraz njene beskompromisne predanosti miru u svetu i još jedno priznanje visokog kalibra sudija uvrštenih u listu sudija Specijalizovanih veća Kosova.“

Izvor: 
Specijalizovana veća