U okviru svog outreach programa usmerenog ka približavanju stanovništvu u regionu, SVK radi na tome da produbi informisanost  među mladima na Kosovu, te da obavesti javnost  o tome kako  žrtve mogu da učestvuju u postupcima. Tokom nedelje od 3. do 7. septembra, u saradnji sa brojnim kosovskim organizacijama, SVK su organizovala više različitih outreach događaja širom zemlje. To je obuhvatilo i razgovore za okruglim stolom organizovane u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava. Tokom tih događaja mladi širom  Kosova su imali priliku da postave pitanja i da se upoznaju sa radom SVK.

Predstavnici Službe SVK za učešće žrtava takođe su organizovali nekoliko sastanaka gde su objasnili ko može da se kvalifikuje kao žrtva, kako, gde i kada može da se prijavi i kako može da učestvuje u postupcima. Rezultati ovih sastanaka pokazuju da ljudi još uvek imaju mnogo pitanja o radu SVK i da posebno cene neposredne sastanke sa predstavnicima SVK tokom kojih mogu da iznesu ono što ih brine i da se bolje informišu o tome šta SVK može da učini. Usled toga SVK planira da u okviru outreach programa organizuje na Kosovu novu seriju sastanaka i razgovora za okruglim stolom.

Izvor: 
Specijalizovana veća