Specijalizovana veća Kosova (SVK) su danas, u sredu, 24. juna 2020, pridodala nova imena branilaca i zastupnika žrtava.  Upisom u imenik, advokati stiču pravo postupanja pred SVK u svojstvu branilaca osumnjičenih i optuženih, te zastupnika grupe žrtava i svih ostalih lica koja imaju pravo na pravno zastupanje u skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima Kosova i Direktivom o braniocima i zastupnicima. Novi, ažurirani javni imenici sadrže imena 179 advokata s Kosova, iz Srbije i više drugih zemalja. Branioci i zastupnici mogu da odluče da li žele da im imena budu javno objavljena na internet stranici SVK.

Ovo je sedmi krug objavljenih imena. Javni imenik branilaca i zastupnika možete videti ovde.

Služba odbrane i Služba za učešće žrtava su primile brojne prijave od novembra 2017. kada je postupak započet. Pregled prijava i postupak upisa u imenik je u toku, te će imenici branilaca i zastupnika biti redovno ažurirani i novim kandidatima će se odobravati upis u imenik kako teče pregled prijava. Postupak za podnošenje prijava je i dalje otvoren.

Izvor: 
Specijalizovana veća