Na skupu organizovanom u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija na Kosovu (AMPEK), Specijalizovana veća Kosova (SVK) su danas sa novinarima održala razgovor za okruglim stolom. Nakon prezentacije na kojoj su predstavljeni mandat, procedure i struktura SVK, predstavnici SVK i novinari su raspravljali o ulozi sredstava javnog informisanja u objektivnom i nepristrasnom informisanju javnosti o sudskoj delatnosti, kao i rizicima i preporukama u pogledu odnosa između programa outreach i medija.

Izvor: 
Specijalizovana veća