Ombudsman Kosova Hilmi Jašari je danas u svojoj kancelariji u Prištini primio ombudsmana Specijalizovanih veća Kosova, sudiju Pietra Speru, koji je došao u posetu svom kolegi.

Ombudsman Spera je objasnio svoj mandat i način na koji nezavisno vrši svoje dužnosti u cilju nadzora i zaštite osnovnih ljudskih prava lica koja dolaze u kontakt sa Specijalizovanim većima Kosova i Specijalizovanim tužilaštvom. Saopštio je g. Jašariju da je Kancelarija ombudsmana Specijalizovanih veća Kosova sada u potpunosti spremna za rad, te ga obavestio o načinu na koji lica mogu da šalju poverljive pritužbe njegovoj kancelariji.

G. Jašari je govorio u opštem stanju na Kosovu po pitanju zaštite ljudskih prava i poštovanja vladavine prava, te izložio mandat i dužnosti koje ima kao ombudsman Kosova. Uz to je sudiji Speri dao uvid u prirodu pritužbi koje se podnese njegovoj kancelariji.

Izvor: 
Specijalizovana veća