Po hapšenju koje je 4. i 5. novembra izvršilo Specijalizovano tužilaštvo, Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići su 4. i 5. novembra dovedeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. 
Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova je 26. oktobra 2020.  potvrdio optužnicu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. U skladu sa pravilom 88(2) Pravilnika o postupku i dokazima pred Specijalizovanim većima Kosova potvrđena optužnica nije u tom trenutku obelodanjena.

Sada je objavljena  redigovana verzija potvrđene optužnice koja je dostupna ovde.

Javna redigovana verzija naloga za hapšenje i naloga za dovođenje svih optuženih nalazi se ovde.

Potvrđena optužnica navodi da su se ratni zločini nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva, kao i zločini protiv čovečnosti kao što su zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo,  prisilni nestanci lica i progoni vršili od najmanje marta 1998. do septembra 1999.  Na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukešu i Cahanu u severnoj Albaniji, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) izvršili su krivična dela iz optužnice nad stotinama civila i lica koji nisu učestvovala u neprijateljstvima. Žrtve su lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova, i to: (i) Srbi, Romi i Aškalije; (ii) katolici; (iii) civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima; (iv) Albanci koji su podržavali Demokratsku ligu Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK; (v) Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK,  i (vi) lica koja su na osnovu svog trenutnog ili bivšeg zaposlenja važili za protivnike OVK.

Potvrđena optužnica navodi da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice  koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba  nemeđunarodnog karaktera na Kosovu  i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.

Informacija o datumu i vremenu prvog pristupanja sudu Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koje će se održati pred sudijom za prethodni postupak,  će se objaviti uskoro.

Prvo pristupanje sudu se održava na javnoj sednici i može se pratiti putem video striminga na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Izvor: 
Specijalizovana veća