7. i 8. juna 2018. Specijalizovana veća Kosova su u svojim prostorijama u Hagu održala outreach seminar kome je prisustvovalo 15 nevladinih organizacija sa Kosova i iz Srbije. Prvenstveni cilj ovog skupa je bilo prikupljanje povratnih informacija od nevladinih organizacija iz regiona o tekućim outreach aktivnostima, kao i sugestija za buduće aktivnosti.

 “Specijalizovana veća Kosova su od samog početka poklanjala posebnu pažnju aktivnostima usmerenim ka približavanju javnosti i terenskom radu kako bi stanovništvu u regionu objasnili prirodu, mandat, strukturu i principe koji su ključni u radu naše ustanove. Jedan od naših prioriteta je redovno dobijanje povratne informacije od zajednica u regionu, naročito od relevantnih nevladinih organizacija.  Neobično mi je važno što se ponovo srećemo sa predstavnicima građanskog društva sa Kosova i iz Srbije, te pažljivo pratimo njihovo mišljenje i viđenje Specijalizovanih veća. Detaljno ćemo razmotriti njihove konkretne i korisne sugestije za buduće outreach aktivnosti”, rekla je predsednica Trendafilova izražavajući zahvalnost za ono što je postignuto na seminaru.

Seminar je predstavljao priliku da se spoje potencijalni partneri i skoncentrisano znanje o regionu  kako bi se strateški uobličio budući outreach program Specijalizovanih veća.

U seminaru  su učestvovale sledeće nevladine organizacije: Fond za humanitarno pravo - Kosovo, Fond za humanitarno pravo - Srbija, Evropski centar za pitanja manjina Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava - Srbija, Mreža zena Kosova, Komitet pravnika za ljudska prava, AKTIV, Centar za zastupanje demokratske kulture, Centar za istraživanje, dokumentaciju i objavljivanje, INTEGRA, Centar za mir i toleranciju, ZFD Forum - Srbija, ZFD Forum - Kosovo i Romi u akciji.

Uspostavljanje dvosmerne komunikacije između Specijalizovanih veća i stanovništva kojeg se najviše tiče delatnost suda je ključni deo strategije za komunikaciju Specijalizovanih veća. Rukovodstvo Specijalizovanih veća i tim koji radi na outreach programu se već nekoliko godina redovno konsultuju sa građanskim društvom na Kosovu i u regionu. Zahvaljujući donaciji švajcarske vlade, Specijalizovana veća su od januara 2018. organizovala na Kosovu nekoliko outreach skupova  zajedno sa partnerima iz nevladinog sektora. Svaki ovakav skup je bio zamišljen tako da omogući Specijalizovanim većima da publiku upozna sa osnovnim podacima o mandatu i nadležnosti suda, te da istovremeno sasluša stavove publike i odgovori na njena pitanja. Nedavno su konsultacije sa potencijalnim partnerima   otpočele i u Srbiji.

Izvor: 
Specijalizovana veća