Nakon što je, zbog letnjeg perioda, većina učesnika preferirala participiranje na skupu sa predsednicom SVK preko Zoom-a, outreach događaj zakazan za 4. jul održaće će se potpuno onlajn. Predsednica će ići na Kosovo i održati outreach aktivnosti uživo nakon letnjeg perioda.

Izvor: 
Specijalizovana veća