Panel Apelacionog suda u predmetu Specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, u sastavu sudija Mišel Pikar, sudija Kaj Ambos i sudija Nina Jergensen, danas je doneo prvu žalbenu presudu Specijalizovanih veća Kosova.

Panel Apelacionog suda potvrdio je odluku o krivici g. Gucatija i g. Haradinaja za zastrašivanje  u toku krivičnog postupka (treća tačka optužnice), povredu tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem tajnih informacija obelodanjenih u zvaničnom postupku (peta tačka optužnice) i povredu tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem identiteta i ličnih podataka zaštićenih svedoka (šesta tačka optužnice). Pored toga, panel Apelacionog suda je, uz suprotno mišljenje sudije Ambosa, potvrdio i odluku o krivici g. Gucatija i g. Haradinaja za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti putem ozbiljnih pretnji (prva tačka optužnice).

Panel Apelacionog suda poništio je zaključak pretresnog panela o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe (druga tačka optužnice) i po toj tački oslobodio g. Gucatija i g. Haradinaja krivice.

Na osnovu tih zaključaka, panel Apelacionog suda je, većinskom odlukom, g. Gucatiju i g. Haradinaju kaznu od četiri i po godine zatvora, koju je odredio pretresni panel umanjio na četiri godine i tri meseca zatvora, u koju se uračunava vreme provedeno u pritvoru. Panel Apelacionog suda je za obojicu optuženih potvrdio i dodatnu kaznu u iznosu od po sto evra (100 EUR).

Prilikom izricanja presude, panel Apelacionog suda naglasio je sledeće: “U izvršavanju zadatka poverenog Specijalizovanim većima osnovna pretpostavka je da osobe koje dolaze da svedoče, i to vrlo često o traumatičnim ili teškim doživljajima, mogu da dođu i svedoče bez straha.  Zaštita svedoka od zastrašivanja i opasnosti čini same temelje svakog sistema krivičnog pravosuđa, pa i  Specijalizovanih veća. Pitanje koje se upravo i razmatra u ovom predmetu jeste valjano vršenje pravosuđa, integritet i sigurnost sudskih postupaka i bezbednost.”

Rezime žalbene presude nalazi se na vebsajtu Specijalizovanih veća.

Dana 25. i 26. septembra 2020. g. Gucati i g. Haradinaj uhapšeni su u Prištini, na Kosovu, i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova. Dana 11. decembra 2020. sudija za prethodni postupak potvrdio je prvobitnu optužnicu protiv njih.

Optužnica g. Gucatija i g. Haradinaja tereti, između ostalog, i za to da su najmanje od 7. do 25. septembra 2020. na tri konferencije za štampu i tokom drugih javno emitovanih događaja, kao i daljom distribucijom materijala, neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, među kojima su bili i podaci na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet pojedinih (potencijalnih) svedoka. Pored toga, g. Gucati i g. Haradinaj iznosili su i uvredljive komentare i optužbe na račun (potencijalnih) svedoka i u više navrata ponavljali nameru da ometaju rad Specijalizovanih veća Kosova.

Prvostepena presuda izrečena je 18. maja 2022.

Izvor: 
Specijalizovana veća