G. Pietro Spera, italijanski državljanin, imenovan je na funkciju ombudsmana Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva. G. Spera ima gotovo 30 godina stručnog pravnog iskustva u svojstvu sudije, u okviru čega se posebno bavio pitanjem zaštite prava u sudskim postupcima. Između ostalog bio je međunarodni sudija Odeljenja za ratne zločine i organizovani kriminal Suda Bosne i Hercegovine i radio u Avganistanu, gde je bio na čelu nekoliko projekata unapređenja vladavine prava u okviru nacionalnog sudskog sistema.

Povodom imenovanja na funkciju ombudsmana, g. Spera je izjavio:

“Čast mi je i privilegija da budem imenovan na funkciju ombudsmana Specijalizovanih veća Kosova i radujem se izazovima koje sa sobom nosi mandat zaštite ljudskih prava koji mi je poveren.”

Ombudsmanova ključna uloga je da nadzire, brani i štiti osnovna prava i slobode, sadržane u Ustavu Kosova, onih lica koja dolaze u kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Istovremeno, ombudsman nema pravo da se meša u pravne postupke pred Specijalizovanim većima Kosova osim u slučaju neopravdanog odugovlačenja. Ombudsman takođe može da daje preporuke i predloge predsedniku SVK i specijalizovanom tužiocu u vezi s pitanjima koja spadaju u njihov delokrug rada.

Čestitajući ombudsmanu Speri na imenovanju, predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, izjavila je:

“Ovo je važan dan za Specijalizovana veća. Imenovanje g. Spere na funkciju ombudsmana je još jedno u nizu ključnih ostvarenja naše institucije. Jedinstvenim mandatom i ulogom ombudsmana zajamčena su osnovna prava svih lica koja dolaze u kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom, čime je osigurano poštovanje najviših standarda ljudskih prava.”

Detaljnije o ombudsmanu možete pročitati na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova i Specijalizovanog tužilaštva.

Izvor: 
Specijalizovana veća