Dana 16. marta, vlasti Belgije uhapsile su Pjetra Šalju, u skladu sa nalogom za hapšenje  i odlukom o potvrđivanju optužnice za ratne zločine, koje je izdao sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova. Pjetr Šalja će se nalaziti u pritvoru u Belgiji do eventualnog dovođenja u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća u Hagu.

Uskoro ćemo objaviti dopunske informacije, uključujući one koje se tiču objavljivanja potvrđene optužnice, u redigovanoj verziji. U skladu sa pravilom 88 Pravilnika o postupku i dokazima, optužnica će se objaviti najkasnije do trenutka prvog pristupanja optuženog sudu.

Izvor: 
Specijalizovana veća