Dana 3. aprila 2023. počinje suđenje protiv Hašima Tačija i saoptuženih pred Specijalizovanim većima Kosova. Uvodne reči zakazane su za 3, 4. i 5. april, sa početkom u 9:00 časova. Sudske sednice možete pratiti na tri jezika suda, albanskom, srpskom i engleskom, putem opcije za striming na vebsajtu Specijalizovanih veća, uz odlaganje od 45 minuta.

Prvobitna optužnica protiv četvorice optuženih potvrđena je 26. oktobra 2020, a menjana je 3. septembra 2021, 29. aprila 2022. i 30. septembra 2022. Verzija optužnice s manje brisanog teksta podneta je 27. februara 2023. To je ujedno i operativna optužnica u ovom predmetu.

Svaki od optuženih tereti se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti: progon, zatvaranje, druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Pored toga, svaki od optuženih tereti se i u četiri tačke za ratne zločine, i to: protivzakonito i proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubistvo.

U optužnici se navodi da su ta krivična dela vršena najkasnije od marta 1998. pa sve do kraja septembra 1999. na brojnim mestima širom Kosova, kao i u Kukešu i  Cahanu, u severnoj Albaniji. Prema optužnici, ta krivična dela Oslobodilačka vojska Kosova je počinila protiv stotina civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima. U optužnici se tvrdi da su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići individualno krivično odgovorni na osnovu različitih vidova krivične odgovornosti za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo sistematskog napada širih razmera na civilno stanovništvo za koje se smatralo da ne podržava OVK.

Dana 3. aprila Specijalizovano tužilaštvo izneće uvodnu reč, za šta mu je odobreno najviše pet sati. Zatim će uvodnu reč pročitati i zastupnik žrtava, koji na raspolaganju ima 45 minuta. Nakon toga, svaki od četiri tima odbrane dobiće priliku da iznese uvodnu reč. Njihovo izlaganje zakazano je za 4. april.

Odobreno je učešće u postupku za 140 žrtava. Lica koja su dokazala da su pretrpela telesnu, duševnu ili materijalnu štetu kao direktnu posledicu krivičnog dela navedenog u potvrđenoj optužnici su se prijavila za učešče u postupcima pred Specijalizovanim većima Kosova. To se odnosi kako na lica koja su pretrpela direktnu štetu, tako i na ona kojima je šteta naneta indirektno, na primer, usled bliskog odnosa sa direktnom žrtvom, to jest osobom koja je, prema optužnici, ubijena ili povređena.

Pretresni panel je saopštio da će izvođenje dokaza na suđenju, uključujući prve svedoke tužilaštva, početi 11. aprila 2023.

Datum i vreme svih zakazanih javnih sednica može se naći na kalendaru na vebsajtu Specijalizovanih veća. Na vebsajtu će biti objavljen i snimak uvodnih izlaganja. Pored toga, snimci javnih sednica mogu se pogledati na Youtube kanalu Specijalizovanih veća.

Izvor: 
Specijalizovana veća