Specijalizovana veća Kosova (SVK) danas pokreću svoju novu internet stranicu. Internet adresa ostaje ista (www.scp-ks.org), dok će nova stranica imati osveženi izgled i sadržaj, s lako dostupnim i intuitivnim linkovima na najvažnije informacije, uključujući linkove na sudsku dokumentaciju i mogućnost streaming-a budućih zasedanja.

Predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova, pozdravila je pokretanje stranice kao još jedan u nizu važnih rezultata ostvarenih od početka rada Specijalizovanih veća i izjavila: “Danas se još jedan korak približavamo svakome ko želi da prati naše aktivnosti i ko je zainteresovan za naš mandat. Nova internet stranica je veoma jednostavna za korišćenje i važan je instrument koji će obezbediti javnost naših budućih sudskih postupaka kao osnovnu garanciju pravičnog suđenja.”

Važna odlika nove internet stranice je mogućnost streaming-a audiovizuelnog sadržaja tokom sudskih zasedanja i/ili drugih dešavanja, bilo sa zakašnjenjem ili uživo, na sva tri službena jezika (albanskom, srpskom i engleskom). Cilj je da postupci pred SVK budu dostupni s bilo kojeg mesta na svetu koje ima internet vezu.

Nova internet stranica sadrži i bazu podataka s javnom sudskom dokumentacijom (PCR) Specijalizovanih veća na sva tri službena jezika ustanove. Baza podataka je prilagođena korisniku i , zahvaljujući jednostavnoj i naprednoj funkciji pretrage, laka za navigaciju. Odlikuje je i inovativna mogućnost pretrage različitih vrsta dokumenata po nivoima sudskih instanci i automatski prikaz povezanih podnesaka.

Pored toga, nova internet stranica ima i ove dodatne elemente:

  • Početna stranica ima osvežen izgled sa fleksibilnim pločicama koje direktno vode na različite odeljke internet stranice.
  • Dokumente je lakše pronaći pošto su podeljeni u različite kategorije, poput Pravni dokumenti, Video snimci sudskih aktivnosti itd.
  • U odeljku Vesti sada mogu da se filtriraju Saopštenja za štampu, pojedinačne vesti sa internet stranice ili drugi tipovi vesti, čime se omogućava bolje istraživanje.

Ostali elementi će se dodavati vremenom, uključujući stranice s podacima o predmetima kada bude započeo postupak, te linkovi na platforme društvenih medija.

Predsednica Trendafilova je izrazila zahvalnost svim zaposlenima koji su posvećeno radili na kreiranju nove internet stranice.

Od kada je pokrenuta u septembru 2016, internet stranica SVK je imala preko 85.000 individualnih posetilaca i preko 700.000 pregledanih stranica.

Izvor: 
Specijalizovana veća