Ambasadori Političko-bezbednosnog odbora Evropske unije danas su posetili Specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo. Predsednica Ekaterina Trendafilova i sekretar Fidelma Donlon informisale su predstavnike zemalja članica EU o javnim postupcima koji se vode pred sudom i o tome na koji način administrativne i tehničke službe Sekretarijata obezbeđuju uslove za rad sudskih veća. Vršilac dužnosti  specijalizovanog tužioca Aleks Vajting obavestio je članove odbora o mandatu i radu Specijalizovanog tužilaštva.

‚‚Zadovoljstvo mi je da poželim dobrodošlicu članovima Političko-bezbednosnog odbora EU prilikom njihove današnje posete Specijalizovanim većima. Zahvalna sam Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci našoj instituciji, koja je potpuno posvećena tome da vodi nezavisne, nepristrasne, pravične i efikasne sudske postupke, u kojima se poštuju prava optuženih, svedocima je omogućeno da bezbedno svedoče a žrtvama da s dostojanstvom učestvuju u postupku,” rekla je predsednica.

‚‚Evropska unija podržava sudsku nezavisnost Specijalizovanih veća Kosova i njihov rad na ostvarivanju pravde i utvrđivanju odgovornosti za krivična dela koja spadaju u nadležnost suda, vođenjem nepristrasnih i bezbednih suđenja u skladu sa najvišim standardima međunarodnog krivičnog pravosuđa,” izjavila je predsedavajuća Političko-bezbednosnog odbora, ambasadorka Delfin Pronk.

Izvor: 
Specijalizovana veća