Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova posetili su Kosovo od 5. do 8. februara 2019, gde su različitim grupama na Kosovu govorili o mandatu i aktivnostima suda, mandatu Kancelarije ombudsmana i sistemom za učešće žrtava u budućim postupcima pred SVK. Ovi skupovi, koji su organizovani u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, pružili su priliku SVK da advokatima, predstavnicima nevladinih organizacija, studentima prava i omladini objasne mandat suda da obezbedi sigurno, nepristrasno, nezavisno, pravično i efikasno suđenje.