Specijalizovana veća Kosova (SVK) od danas su prisutna na Twitter-u. Pratite @SpecialChambers kako biste dobijali najnovije informacije o sudskim postupcima, osnovne podatke o sudu i njegovim aktivnostima i novosti o programu Outreach.

Informisanje javnosti o našem radu putem transparentne komunikacije i dinamičan program Outreach  prioritet su Specijalizovanih veća od njihovog nastanka. Otvaranjem naloga na Twitter-u na albanskom, srpskom i engleskom, Specijalizovana veća žele da što širu publiku zainteresuju za rad ove ustanove.

Pratite nas na: @SpecialChambers (engleski)     @Dhomat_e_Spec (albanski)      @Spec_Veca (srpski) 

Izvor: 
Specijalizovana veća