Imenici branilaca i zastupnika sadrži imena advokata s pravom postupanja pred Specijalizovanim većima Kosova u svojstvu branioca/zastupnika ili kobranioca/kozastupnika, koji stoga mogu biti imenovani ili dodeljeni osumnjičenima, optuženima i/ili grupi žrtava shodno Poglavlju III Direktive o braniocima i zastupnicima.

Samo branioci i zastupnici upisani u ove imenike mogu da zastupaju lica pred Specijalizovanim većima Kosova.

Osumnjičeni i optuženi imaju pravo da izaberu bilo kojeg branioca upisanog u imenike (na osnovu člana 21, stav 4.C Zakona). Grupe žrtava zastupaće pak advokati upisani u imenike (na osnovu člana 22, stav 5 Zakona).

Služba odbrane vodi imenik branilaca. Služba za učešće žrtava vodi imenik zastupnika žrtava. Branioci/zastupnici koji žele da budu upisani u ma koji od dva imenika treba da podnesu prijavu Službi odbrane ili Službi za učešće žrtava. Prijave mogu da se podnesu u bilo kom trenutku, jer rok za prijavljivanje ne postoji.

Prijavni obrazac za upis u imenik branilaca i zastupnika dostupan je OVDE. Uputstvo za podnosioce prijava za upis u imenike branilaca i zastupnika dostupno je OVDE. Molimo vas da imate u vidu da će prijave biti podvrgnute proveri. U svrhu obavljanja provere, uz podneti prijavni obrazac je potrebno priložiti određene prateće dokumente. Spisak prateće dokumentacije se može naći u Uputstvu za podnosioce prijava. Proveravaće se samo kompletne prijave.

Svi upiti u vezi s postupkom prijavljivanja za upis u imenike branilaca i zastupnika i samim prijavama, kao i upiti u vezi s radom Službe odbrane i Službe za učešće žrtava mogu se slati na sledeću imejl adresu: [email protected] ili [email protected].

Ovde možete videti informacije o zaštiti ličnih podataka podnosioca prijava. 

U ovom trenutku su sledeći branioci/zastupnici upisani u objedinjeni imenik branilaca i zastupnika (kliknuti na link ispod):

Imenici branilaca i zastupnika