Predsednica Specijalizovanih veća Kosova (SVK) Ekaterina Trendafilova i sekretar dr Fidelma Donlon obratile su se danas civilnom društvu i novinarima, odgovarale na pitanja, slušale zabrinutosti ljudi i objašnjavale mandat i aktivnosti pravosudne institucije koju predstavljaju. Program outreach je prioritet SVK od početka njihovog rada, a nakon početka sudskih postupaka, predsednica i sekretar raduju se intenziviranju svog angažmana u tom programu.

“Kao javni službenici, čiji će rad uticati i biti od interesa za ljude na Kosovu i drugde, posvećeni smo tome da komuniciramo ka javnosti mandat i rad suda na što transparentniji način”, rekla je sudija Trendafilova. Odgovarajući na pitanja o nezavisnosti i posvećenosti suda, predsednica Trendafilova je istakla svečanu izjavu koju su ona kao i sve sudije preuzele da obavljaju svoje funkcije nezavisno i nepristrasno. "Nezavisnost sudija je temeljni princip sudske profesije", rekla je ona.

S obzirom na trenutnu situaciju sa COVID-19, i potrebu da se poštuju sve zdravstvene mere, interaktivni događaj je održan uz učešće građana, civilnog društva i novinara lično kao i onlajn.

Sekretar Fidelma Donlon objasnila je kako SVK osiguravaju dobro finansijsko upravljanje resursima koji su im povereni, a da pritom zadržavaju potpunu nezavisnost u sprovođenju sudskih postupaka. Sekretar je takođe govorila o važnosti zaštite svedoka, učešću žrtava i o tome kako Sekretarijat osigurava upravljanje pritvorskim objektom u skladu sa svim međunarodnim standardima.

Izvor: 
Specijalizovana veća