Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, donela je 12. oktobra 2023. odluku o izmeni kazne izrečene g. Hisniju Gucatiju i odobrila njegovo puštanje na slobodu 18. oktobra 2023. ili približno tog datuma, pod uslovima izloženim u toj odluci. Ti uslovi će se primenjivati do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda.

Pri donošenju odluke predsednica se konsultovala sa sudijama panela koji su izrekli kaznu, kao što je predviđeno članom 51(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (u daljem tekstu: Zakon), i uzela u obzir faktore navedene u pravilu 196(3) Pravilnika o postupku i dokazima, kao i usmenu raspravu održanu sa g. Gucatijem.

Predsednica je bila mišljenja da su krivična dela za koja je g. Gucati osuđen neosporno teška, imajući u vidu zastrašujući efekat koji je otkrivanje poverljivih informacija imalo u odnosu na (potencijalne) svedoke, ali da postoji niz faktora koji govore u prilog izmeni kazne.

Konkretno, predsednica je zaključila da je g. Gucati tokom boravka u pritvorskom objektu imao priliku da razmisli o svojim postupcima i da se njegovo držanje vremenom promenilo. Predsednica je istakla da je g. Gucati izrazio kajanje i da se tokom usmene rasprave izvinio svima koji su se osetili ugroženim usled njegovih postupaka. Predsednica je takođe istakla čvrstu rešenost g. Gucatija da se ubuduće uzdrži od svih radnji koje bi se mogle smatrati krivičnim delima protiv pravosuđa i da se pridržava svih uslova iz odluke o puštanju na slobodu. Predsednica je istakla da će odluka biti povučena ukoliko se g. Gucati ne bude pridržavao bilo kojeg od uslova izloženih u odluci.

Ovo je prva odluka o ublažavanju ili izmeni kazne i može se naći na vebsajtu Specijalizovanih veća.

Postupci vezani za ublažavanje ili izmenu kazni prema članu 51(2) Zakona su zasebni postupci. Kada osuđeno lice izdrži dve trećine kazne, ono stiče uslove da se razmotri mogućnost ublažavanja ili izmene kazne, što ne znači da ima pravo na ublažavanje ili izmenu kazne.

Izvor: 
Specijalizovana veća