Dana 12. decembra 2023. godine predsednica Specijalizovanih veća Kosova sudija Ekaterina Trendafilova donela je odluku da se kazna izrečena g. Nasimu Haradinaju izmeni i da se g. Haradinaj 14. decembra 2023. ili približno tog datuma pusti na slobodu, pod uslovima iznetim u odluci. Ti uslovi ostaju na snazi do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda.

Kako je to predviđeno članom 51(2) Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (u daljem tekstu: Zakon), predsednica Specijalizovanih veća konsultovala se sa sudijama panela koji su izrekli kaznu, razmotrila faktore iznete u pravilu 196(3) Pravilnika o postupku i dokazima i uzela u obzir i sednicu na kojoj je saslušala g. Haradinaja. Pored toga, kako je već utvrdila u odluci od 12. oktobra 2023. o ublažavanju ili izmeni kazne g. Haradinaja, predsednica je u vidu imala i izveštaj sekretara Specijalizovanih veća o vladanju g. Haradinaja u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća.

Predsednica je zaključila da su krivična dela za koja je g. Haradinaj osuđen nesumnjivo teška, imajući u vidu zastrašujući efekat koji je otkrivanje poverljivih informacija imalo u odnosu na (potencijalne) svedoke, ali da niz faktora govori u prilog izmeni kazne.

Konkretno, predsednica je zaključila da je g. Haradinaj tokom vremena provedenog u pritvorskom objektu imao priliku da razmisli o svojim postupcima i da se u izveštaju sekretara navodi da se u proteklih nekoliko meseci pridržavao pravila koja tamo važe. Osim toga, predsednica je navela i da je g. Haradinaj izrazio kajanje i čvrstu rešenost da se ubuduće uzdrži od radnji koje bi mogle predstavljati krivična dela protiv pravosuđa i da se pridržava svih uslova iz odluke o puštanju na slobodu. Predsednica je naglasila da će odluka biti povučena ukoliko se g. Haradinaj ne bude pridržavao nekog od uslova iznetih u njoj.

Odluka predsednice može se naći na vebsajtu Specijalizovanih veća Kosova.

Postupci vezani za ublažavanje ili izmenu kazne, predviđeni članom 51(2) Zakona, zasebni su postupci. Kad odsluži dve trećine kazne, osuđeno lice stiče uslove da se razmotri mogućnost ublažavanja ili izmene kazne, što ne znači da to lice ima pravo na ublažavanje ili izmenu kazne.

Izvor: 
Specijalizovana veća