Dana 15. jula 2021, predsednica Ekaterina Trendafilova rasporedila je sudije Čarlsa Smita, Kristofa Bartea, Genela Metroa i Fergala Gejnora (rezervni sudija) u pretresni panel II. Imenovanje pretresnog panela usledilo je po obaveštenju sudije za prethodni postupak da će celokupni spis predmeta Specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja (KSC-BC-2020-07) biti spreman za prosleđivanje pretresnom panelu 16. jula 2021.

U skladu s pravilima 116 i 117 Pravilnika o postupku i dokazima, pretresni panel po prijemu spisa predmeta sa stranama u postupku održava konferenciju za pripremu suđenja i utvrđuje rok za predaju svih podnesaka koji se moraju dostaviti pre početka pretresa. 

Izvor: 
Specijalizovana veća