Predsednica Specijalizovanih veća Kosova obratila se predstavnicima građanskog društva i novinarima na skupu koji je održan preko interneta 21. septembra. Na skupu je odgovarala na pitanja učesnika, upoznala se sa problematiku koju su joj izneli i informisala ih o mandatu i radu suda. Skup je održan u okviru programa Outreach, koji je sastavni deo komuniciranja s javnošću od samog početka rada suda.

“Veoma sam zahvalna što su ljudi odvojili vreme da učestvuju u ovom skupu i što smo imali priliku da o Specijalizovanim većima i njihovom radu razgovaramo otvoreno i na transparentan način,“ izjavila je predsednica Trendafilova.

Odgovarajući na pitanja o dužini sudskih postupaka, predsednica je govorila o njihovoj efikasnosti, o izricanju prve presude za manje od osam meseci od uvodnih reči strana u postupku u tom predmetu i o okončanju drugog suđenja. Predsednica Trendafilova je istakla da je ove nedelje i treći predmet prosleđen pretresnom panelu, kao i da je ostvaren značajan pomak u prethodnom postupku u četvrtom predmetu.

Upitana da li sud optuženima može da garantuje pravičnost postupaka, predsednica Trendafilova je objasnila da su odredbama kojima je regulisan rad Specijalizovanih veća zagarantovana osnovna prava i slobode predviđene Ustavom i da se Specijalizovana veća u svom radu pridržavaju najviših međunarodnih standarda ljudskih prava, što uključuje poštovanje prava optuženih i prava žrtava koje učestvuju u postupku.

Predsednica Trendafilova, koja trenutno boravi u poseti Kosovu, rekla je da će se i nadalje sastajati sa novinarima i predstavnicima građanskog društva i da će nastaviti da ih informiše o mandatu i radu.

Ovde su delovi današnjeg izlaganja predsednice SVK.

Izvor: 
Specijalizovana veća