Predsednica Specijalizovanih veća Kosova Ekaterina Trendafilova obratila se 29. novembra u Prištini predstavnicima građanskog društva i novinarima na skupu u okviru programa Outreach. Tom prilikom je odgovarala na pitanja učesnika, upoznala se sa problemima koje su oni izneli i informisala ih o mandatu i radu suda. Program Outreach je sastavni deo strategije za komuniciranje Specijalizovanih veća sa javnošću od samog početka rada suda.

“Izuzetno sam zahvalna što tokom posete Kosovu imam priliku da se sastanem sa studentima univerziteta i predstavnicima građanskog društva. Raduje me što je interesovanje za rad suda i dalje veliko i zahvalna sam onima koji su odvojili vreme da učestvuju u današnjem skupu. Bilo mi je važno da im se direktno obratim i da ih obavestim o mandatu Specijalizovanih veća i predmetima koji se pred njima vode,” izjavila je predsednica Trendafilova.

Odgovarajući na pitanja o trajanju sudskih postupaka, predsednica je govorila o njihovoj efikasnosti, podsetivši da su 2023. godine donete dve pravosnažne presude, a da se početkom sledeće godine očekuje završetak izvođenja dokaza u trećem predmetu, te početak prethodnog postupka u još jednom predmetu.

Predsednica Trendafilova je primetila da se odvijaju protesti ispred prostorija u kojima se održava skup programa Outreach. Ona je izjavila da se nada da će zahvaljujući  transparentnom i tačnom informisanju javnosti o postupcima pred Specijalizovanim većima, postignuća suda pružiti pravu sliku stvari.

Na pitanje da li sud optuženima može da garantuje pravičnost postupka, predsednica Trendafilova je objasnila na koji način regulativa Specijalizovanih veća garantuje osnovna prava i slobode predviđene Ustavom, i kako se Specijalizovana veća u svom radu pridržavaju najviših međunarodnih standarda ljudskih prava, što uključuje prava optuženih i prava žrtava koje učestvuju u postupku.

Izvor: 
Specijalizovana veća