27. – 30.  avgusta 2019.

Pravni stručnjaci i predstavnici Službe za učešće žrtava pridružili su se timu programa „Outreach“ u razgovoru sa predstavnicima zajednica o radu Specijalizovanih veća Kosova na skupu organizovanom na području Prizrena u avgustu. Predstavnici SVK sastali su se i sa udruženjima nestalih lica kojima su govorili o mandatu i učešću žrtava pred SVK, nakon čega je usledila diskusija sa pitanjima i odgovorima.