U ime Specijalizovanih veća Kosova (SVK), sekretar Fidelma Donlon potpisala je sporazum s Ministarstvom spoljnih poslova Švajcarske na osnovu kojeg će ova zemlja tokom 2020. i 2021. nastaviti da pruža finansijsku podršku aktivnostima programa Outreach za komunikaciju i približavanje rada SVK javnosti na Kosovu.

Tim programa Outreach SVK posećuje Kosovo otprilike jednom mesečno i tom prilikom održava sastanke na kojima učesnici imaju priliku da se informišu o SVK i Specijalizovanom tužilaštvu, postavljaju pitanja i iznose svoje dileme. Tokom 2018. i 2019, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske i u saradnji sa nevladinim organizacijama, održana su 53 takva skupa na 17 lokacija širom Kosova, na kojima je učestvovalo približno 1.300 učesnika.

Ovim novim grantom će se finansirati druga faza programa Outreach Specijalizovanih veća, tokom koje će Veća nastaviti saradnju sa predstavnicima građanskog društva, kao i neposredne susrete sa građanima, u nastojanju da posredstvom sredstava javnog informisanja i društvenih medija uključe što veći broj ljudi u svoje aktivnosti. SVK će takođe informisati javnost o različitim fazama svojih sudskih postupaka. 

Usled izbijanja zarazne bolesti KOVID-19, tim programa Outreach SVK planira dodatne aktivnosti korišćenjem videokonferencijske veze i drugih tehničkih sredstava, kako bi i u ovim okolnostima nastavio da informiše ljude o sudu i o njemu vodi aktivan dijalog sa građanima, za slučaj da sadašnje mere za sprečavanje širenja zaraze virusom KOVID-19 ostanu na snazi duže vreme.

“Program Outreach je od prvoga dana integralni deo aktivnosti Specijalizovanih veća. Želim da zahvalim Švajcarskoj na ključnom i kontinuiranom doprinosu našim naporima na uspostavljanju transparentnog dijaloga sa ljudima na Kosovu i nastojanjima da ih informišemo o sudu i njegovim aktivnostima,” rekla je sekretar.

“Veoma mi je drago i veoma sam zahvalna što je Švajcarska, kao zemlja kontributor, odlučila da nastavi podršku programu Outreach i u naredne dve godine,” rekla je predsednica Ekaterina Trendafilova. 

 

Izvor: 
Specijalizovana veća