Tim programa Outreach Specijalizovanih veća Kosova učestvovao je 8. aprila u predavanju i razgovoru sa srednjoškolcima Finske škole na Kosovu putem video-konferencijske veze. U tom događaju, ostvarenom u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava, predstavnici SVK govorili su o radu suda, vrstama krivičnih dela u njegovoj nadležnosti, kao i o načinima na koje se SVK stara da suđenja budu pravična, nepristrasna i bezbedna. Događaj je bio interaktivan, pa su učenici imali priliku da daju svoje komentare i postavljaju pitanja.

Dok traje ova svetska zdravstvena kriza bez presedana, SVK će nastojati da ljude koji žive na Kosovu i dalje informiše o sudu i njegovim aktivnostima, otklanja nejasnoće i odgovara na pitanja i nedoumice koje ljudi imaju u pogledu njegovog rada. SVK stoga planira, između ostalog, održavanje više ovakvih događaja preko interneta, povećanje broja informativnih video-spotova koji se emituju i, kao i uvek, blisku saradnju sa građanskim društvom.

Specijalizovana veća Kosova su u vezi sa epidemijom virusa Korona uvela odgovarajuće mere za sve svoje zaposlene, istovremeno nastavljajući da obavljaju sve poslove u cilju ostvarivanja svog mandata.  


 

Izvor: 
Specijalizovana veća