Od 17. do 21. juna 2019, na skupovima koje su organizovali zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, tim programa „Outreach“ govorio je o mandatu i aktivnostima Specijalizovanih veća Kosova, odgovarao na pitanja i učestvovao u živim diskusijama sa predstavnicima zajednica, pravnim stručnjacima, studentima prava i predstavnicima grupa za nestala lica. Zajedno sa iskusnim pravnim stručnjacima iz veća, Kancelarije ombudsmana i Službe za učešće žrtava, tim programa „Outreach“ održao je susrete u Prištini, Uroševcu i Štrpcima. Predstavnici SVK obavili su konsultacije i sa novinarima iz kosovskih sredstava informisanja na albanskom i srpskom jeziku.