Dunja Mijatović, komesar Saveta Evrope za ljudska prava, posetila je 31. januara 2022. Specijalizovana veća Kosova (SVK) i Specijalizovano tužilaštvo. Tom prilikom sastala se sa rukovodiocima ovih institucija – predsednicom SVK Ekaterinom Trendafilovom, sekretarem SVK Fidelmom Donlon i specijalizovanim tužiocem Džekom Smitom.

Rukovodioci SVK informisali su je o tekućim sudskim postupcima, kao i o aktuelnostima o učešću žrtava, zaštiti svedoka na sudu i programu Outreach, koji služi za komunikaciju i približavanje SVK javnosti.

Izvor: 
Specijalizovana veća