U saradnji sa nevladinim organizacijama Fond za humanitarno pravo (HLC) Kosova, AKTIV i Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) na Kosovu, Specijalizovana veća su bila domaćin četiri onlajn predavanja u kojima je učestvovalo ukupno 70 studenata sa Kosova, iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj ovih predavanja bio je da šire informacije o sudu, odgovaraju na pitanja publike i saslušaju njihove dileme. Predavanju su prisustvovali studenti Univerziteta u Mitrovici, Međunarodnog biznis koledža u Mitrovici (IBCM), radionice za pravosuđe u tranziciji Fonda za humanitarno pravo, učesnici nacionalnog takmičenja oglednog suđenja YIHR i programa razmene mladih YIHR/USAID-a  (Američke agencija za međunarodni razvoj) o suočavanju s prošlošću.