11. jun 2019. – Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova danas su se preselili u novu zgradu na adresi Raamweg br. 47, 2596 HN Hag. Zahvaljujući velikodušnoj finansijskoj pomoći od vlade Norveške, zgrada je renovirana i prilagođena potrebama suda. U njoj se nalazi sudnica s tehničkim mogućnostima za vođenje postupaka na tri zvanična jezika suda i galerija za posetioce koji žele da prisustvuju sednicama. Zgrada ima i salu za novinare kako bi se na Kosovu i šire što bolje i intenzivnije izveštavalo o postupcima koji se vode pred ovim sudom. U radovima na preuređenju zgrade značajnu ulogu imalo je Ministarstvo stanovanja Holandije, u tesnoj saradnji sa Specijalizovanim većima Kosova.

Prilikom preseljenja na novu lokaciju predsednica SVK dr Ekaterina Trendafilova je rekla: “Želim da izrazim zahvalnost svima koji su doprineli tome da možemo da se preselimo u novu zgradu i sa zadovoljstvom konstatujem da su u njoj obezbeđeni uslovi za sigurno i bezbedno vođenje postupaka.”

Napominjemo da će grupne posete SVK biti ponovo moguće tek od sredine jula. Detaljnije o posetama sudu možete pročitati na https://www.scp-ks.org/sr/svk-outreach/posete.

Izvor: 
Specijalizovana veća