Koordinator Službe odbrane i načelnica Službe za učešće žrtava Specijalizovanih veća Kosova sastali su se 6. februara 2018. sa članovima Kosovske advokatske komore u Prištini kako bi im pružili tehničke podatke o prijavljivanju za i upisu u imenik branilaca i imenik zastupnika žrtava.

Svako lice koje stupa pred Specijalizovana veća Kosova ima pravo na pravično i javno saslušanje, kao i da ga zastupa kvalifikovano lice koje ispunjava uslove za upis u imenik branilaca. U cilju osiguranja odgovarajuće odbrane, samo oni branioci koji imaju određeni stepen iskustva mogu biti upisani u imenik branilaca, nakon čega mogu da postupaju u svojstvu branilaca pred Specijalizovanim većima Kosova. Uslovi koje branioci moraju da ispunjavanju navedeni su u Direktivi o braniocima i zastupnicima. Imenik branilaca vodi Služba odbrane Specijalizovanih veća Kosova.

Zakon o Specijalizovanim većima Kosova omogućava učešće žrtava u različitim fazama krivičnog postupka. One žrtve kojima će biti omogućeno da učestvuju u postupku biće podeljene u grupe i mora ih predstavljati kvalifikovani zastupnik. Zastupnici moraju da pokažu određeni stepen iskustva u krivičnim predmetima u kojima je bilo žrtava, uključujući osetljive žrtve, da bi se kvalifikovali za imenik zastupnika. Imenik zastupnika žrtava vodi Služba za učešće žrtava.

Tokom prezentacija pred Kosovskom advokatskom komorom, predstavnici Specijalizovanih veća Kosova objasnili su uslove za upis u dva pomenuta imenika i način prijavljivanja za njih, te odgovarali na pitanja publike.

Izvor: 
Specijalizovana veća