Predstavnici Specijalizovanih veća Kosova sastali su se 10. oktobra s pripadnicima civilnog društva na Kosovu. Sastanak, na kome je učestvovalo više kosovskih nevladinih organizacija, je održan u Dokumentacionom centru Kosova u Prištini, kojim upravlja Fond za humanitarno pravo. Specijalizovana veća predstavljali su zamenik sekretara dr Gvido Akvaviva, načelnica Službe za učešće žrtava Zilke Študzinski, koordinator Službe odbrane David Hejn i načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju Avis Beneš. Sastanak je predstavljao neformalni forum za nastavak dijaloga između Specijalizovanih veća Kosova i organizacija civilnog društva na Kosovu.

Izvor: 
Specijalizovana veća