U Hagu, 18. i 19. oktobra 2022, Specijalizovana veća Kosova bila su domaćin grupi posetilaca iz nevladinih organizacija s Kosova i iz Srbije, na radionici o programu Outreach, koji služi da se rad suda približi javnosti.

Glavne teme diskusija tokom radionice bile su percepcija i mišljenje koje vlada o Specijalizovanim većima, i povratne informacije i preporuke učesnika o tome kako da se što široj publici, na pristupačan način, pruže tačne informacije i odgovori na pitanja o tome kako napreduju postupci, koja posebno imaju građani Kosova.

Predsednica Ekaterina Trendafilova i sekretar Fidelma Donlon učesnicima su poželele dobrodošlicu i govorile o važnosti programa Outreach tokom godina, kao i o značaju koje mišljenja i povratne informacije od nevladinih organizacija na Kosovu i u regionu imaju za njegov uspeh.

“Imajući u vidu intenziviranu sudsku aktivnost i veliki napredak u postupcima tokom protekle godine, sve je važnije obezbediti da ljudi na Kosovu i šire mogu ne samo da prate, već i da razumeju čime se mi ovde bavimo. Zahvaljujući izvrsnim povratnim informacijama nevladinih organizacija, prilagodili smo svoj program Outreach tako da informacije budu što dostupnije, između ostalog, tako što smo počeli da objavljujemo snimke sudskih sednica na YouTube-u i da održavamo nedeljne brifinge za medije, na kojima ih obaveštavamo o sudskim aktivnostima. U tom pogledu smo veoma zahvalni na otvorenim i korisnim savetima dobijenim od nevladinih organizacija”, izjavila je predsednica suda.

“Program Outreach je jedan od prioriteta Specijalizovanih veća otkako su započela sudski rad. U okviru programa Outreach do sada je održano oko 130 interaktivnih susreta, sa oko 2.800 učesnika. Na početku smo bili usredsređeni na pružanje osnovnih informacija o mandatu i funkcionisanju suda. Taj aspekt je i dalje značajan, ali je važno i da se program Outreach prilagodi novoj fazi u radu suda, te stalno iznalazimo nove načine da sudske postupke približimo javnosti”, rekla je sekretar.

Od 2018. godine, u okviru programa Outreach organizovani su susreti s mladima, studentima prava, novinarima, čelnicima zajednica i drugim građanima, na kojima su učesnici imali priliku da predstavnicima Specijalizovanih veća postavljaju pitanja i da iznesu svoje stavove.

Aktivnosti programa Outreach na Kosovu finansiraju se zahvaljujući velikodušnoj podršci Švajcarske.

Izvor: 
Specijalizovana veća