U okviru napora koje OEBS i EULEX ulažu u poboljšanje transparentnosti kosovskog sudstva, predstavnici Specijalizovanih veća, sekretar suda dr Fidelma Donlon i načelnica Službe za javno informisanje i komunikaciju Avis Beneš održali su informativni sastanak sa predstavnicima medija i građanskog društva na Kosovu. Događaj su otvorili šef Misije OEBS-a Jan Braathu i šefica Misije EULEKS-a Alexandra Papadopoulou.

Održan pod okriljem Foruma o transparentnosti pravosuđa, ovo je prvi događaj ove vrste koji je učesnicima pružio priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem, mandatom i budućim koracima Specijalizovanih veća. Nakon toga usledio je deo za pitanja i odgovore o širokim aspektima rada Specijalizovanih veća.

Forum o transparentnosti pravosuđa, kao zajednička inicijativa OEBS-a i EULEKS-a, predstavlja platformu za poboljšanje transparentnosti kosovskog pravosudnog sistema. Forum održava dijalog i predstavlja prostor za komunikaciju između novinara i predstavnika pravosudnih institucija.

Izvor: 
Specijalizovana veća