Nakon obaveštenja koje je dao u februaru 2020. o tome da pokreće postupak, specijalizovani tužilac je u četvrtak, 23. aprila 2020, obavestio predsednicu Specijalizovanih veća Kosova da namerava da pokrene još jedan postupak pred Specijalizovanim većima i tražio da se odredi sudija za prethodni postupak, shodno Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Stoga je predsednica, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o raspoređivanju sudija, odredila  sudiju za prethodni postupak da ispita novu optužnicu koju je podneo specijalizovani tužilac. Sadržaj optužnica je poverljiv sve dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak.

Izvor: 
Specijalizovana veća