Specijalizovani tužilac Dejvid Švendimen (David Schwendiman) danas je dao izjavu objašnjavajući razloge svoga odlaska iz Haga u aprilu, do kojeg dolazi zbog isticanja roka njegovog vremenski ograničenog imenovanja kao višeg službenika Diplomatske službe Državnog sekretarijata SAD-a.

Gospodin Švendimen napušta Specijalizovano tužilaštvo 31. marta 2018. godine kada završava njegovo imenovanje.

"Ovo je neizbežno jer administracija SAD-a mora da uzme u obzir moj status penzionisanog službenika koji je bio pozvan da se reaktiviše – a to je deo zakona koji ne mogu da promenim ma koliko želeo da ostanem", rekao je Švendimen u priloženom saopštenju.

Gospodin Švendimen je u svojoj izjavi razjasnio da ne daje ostavku niti da je otpušten sa svog mesta, nego da njegov skori odlazak ne znači promenu kursa niti podrške radu Specijalizovanog tužiilaštva od strane SAD-a, Evropske unije ili međunarodne zajednice u celini.

"Naprotiv, brzina kojom je Evropska unija započela traženje novog Specijalizovanog tužioca ukazuje na snagu njihove podrške – baš kao što je sveopšti odgovor na napore da se povuče zakon o stvaranju Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva pre samo nekoliko nedelja pokazao odučnost međunarodne zajednice i podršku za nas", rekao je.

Gospodin Švendimen je bio jasan: "Najteži deo posla u bilo kojem tužilaštvu obavljaju ljudi koji rade u kancelariji, a ne rukovodilac koji im je na čelu", i dodao da se ovo neće promeniti u Specijalizovanom tužilaštvu.

"Moja dužnost u svojstvu Specijalizovanog tužioca jeste da odredim kurs i nadgledam rad, te da obezbedim onima koji obavljaju posao resurse i podršku koji su neophodni da ga i završe", rekao je Švendimen, ukazavši da je postavio Specijalizovano tužilaštvo na stabilan kurs, sudelovao u angažovanju izuzetno kvalitetnog osoblja, dao svoj doprinos da kancelarija ima obezbeđene adekvatne resurse i radio s međunarodnom zajednicom na dobivanju podrške koja je neophodna za rad.

Kvaj Hong Ip (Kwai Hong Ip), Švendimenov zamenik, nastaviće kao vršilac dužnosti Specijalizovanog tužioca kako bi se obezbedio kontinuitet.

Gospodin Švendimen je takođe poslao veoma jasnu poruku u vezi istrage koju vodi.

"Niko od onih koji su odgovorni za zločine pokrivene madatom Specijalizovanog tužilaštva i Specijalizovanih veća ne treba da pomisli ni za sekund da moj odlazak ima ikakve veze s eventualnim manjkom posvećenosti sprovođenju istrage."

"U našem poslu se oduvek radilo o individualnoj odgovornosti – o pozivanju ljudi na odgovornost za njihova dela, da ono šta su kao pojedinci uradili – nikada nije bila reč o menjanju istorije ili izdvajanju određenih grupa za osudu."

"Ovo se neće promeniti dolaskom novog Specijalizovanog tužioca", rekao je.

Takođe je bio jasan da oni koji su stradali usled krivičnih dela obuhvaćenih mandatom "imaju razloga da zadrže poverenje u posao koji smo obavili, koji obavljamo i koji ćemo nastaviti da obavljamo u budućnosti".

"Rešenost onih koji rade u Specijalizovanom tužilaštvu se neće promeniti samo zbog toga što dolazi do moje smene", rekao je dodavši da "ko god da dođe posle mene biće jednako posvećen da završi ovaj posao na dobar način i uz pravu meru, te da ga završi što pre".

Gospodin Švendimen je imenovan na mesto Specijalizovanog tužioca u septembru 2016. godine, a pre toga je radio kao Glavni tužilac Specijalne istražne radne grupe od maja 2015.

Gospodin Švendimen se penzionisao u Ministarstvu pravde SAD-a 2014. godine, nakon što je radio na raznim funkcijama unutar Ministarstva, između ostalog onoj višeg procesnog savetnika, prvog pomoćnika saveznog tužioca SAD-a i privremenog saveznog tužioca za okrug Jute. Odmah nakon penzionisanja se vratio u službu kao specijalni generalni inspektor za obnovu Avganistana (SGIIA) i kao direktor Specijalnog inspektorijata za isturene operacije u Kabulu. Prešao je u Specijalnu istražnu grupu odmah nakon angažmana u SGIIA.

U karijeri koja traje pet decenija, vršio je službu u Bahreinu, Bangladešu, Brazilu, Tajlandu i Vijetnamu, te proveo dosta godina u Avganistanu i Bosni i Hercegovini.

 

Ovde je izjava Specijalizovanog tužioca:

"Upravo sam obavešten iz Državnog sekretarijata SAD-a da moj trogodišnji mandat u svojstvu višeg službenika Diplomatske službe završava 31. marta 2018. godine.

Usled toga, moj detašman na dužnost specijalizovanog tužioca ne može da bude produžen.

Ovo je neizbežno jer administracija SAD-a mora da uzme u obzir moj status penzionisanog službenika koji je pozvan da se reaktiviše – a to je deo zakona koji ne mogu da promenim, ma koliko želeo da ostanem.

Čim mi je to saopšteno, obavestio sam Evropsku uniju i sekretara suda da smatraju moju poziciju Specijalizovanog tužioca upražnjenu s danom 31. mart 2018. godine. Ovo sam napravio da smesta pružim Sekretaru mogućnost početka traženja moga naslednika.

Kao što sam više puta rekao od kada sam postao Specijalizovani tužilac, nagađanja o našem radu u Specijalizovanom tužilaštvu i sada u vezi mene nisu od pomoći niti pouzdana. Takođe sam rekao da ni u šta ne treba da verujete osim ako to čujete od mene. Dajem ovu izjavu upravo da biste sve čuli direktno od mene.

Najvažnije da se kaže je da ne dajem ostavku. Iskreno rečeno, bio bih srećan kada bi mi zakoni SAD-a dozvolili da ostanem. Međutim to nije slučaj i sledom toga moram ne svojom voljom da napustim poziciju koju držim s ponosom i časti.

Takođe, ne odlazim zbog nezadovoljstva mojim delovanjem ili radom Specijalizovanog tužilaštva – naprotiv.

Radi se samo o promeni kako to predviđa zakon – ništa više.

Moj odlazak ne znači promenu u kursu ili u podršci radu Specijalizovanog tužilaštva i Specijalizovanih veća od strane SAD-a ili Evropske unije ili međunarodne zajednice u celini.

Naprotiv, brzina kojom je Evropska unija započela traženje novog Specijalizovanog tužioca ukazuje na snagu njihove podrške – baš kao što je sveopšti odgovor na napore da se povuče zakon o stvaranju Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva pre samo nekoliko nedelja pokazao odlučnost međunarodne zajednice i podršku za nas.

Što se tiče mene i moje uloge, iskreno, najteži deo posla u bilo kojem tužilaštvu obavljaju ljudi koji rade u kancelariji, a ne rukovodilac koji im je na čelu.

To se neće promeniti u Specijalizovanom tužilaštvu što moj naslednik bude imenovan.

Moja dužnost u svojsvu Specijalizovanog tužioca jeste da odredim kurs i nadgledam rad, te da obezbedim onima koji obavljaju posao resurse i podršku koji su neophodni da ga i završe.

Verujem da sam postavio Specijalizovano tužilaštvo na stabilan kurs.

Sudelovao sam u angažovanju za rad u našoj kancelariji izuzetne skupine tužioca, pravnika, istražitelja, analitičara i drugih sjajnih ljudi koji im daju podršku.

Kao pravi profesionalci, oni će da se prilagode prilikama i nastave s radom.

Doprineo sam u obezbeđivanju adekvatnih resursa za našu kancelariju i sarađivao s međunarodnom zajednicom da obezbedim podršku koja nam je neophodna za naš posao.

Moj zamenik, Kvaj Hong Ip (Kwai Hong Ip), nastaviće kao vršilac dužnosti Specijalizovanog tužioca, kao što je bio slučaj i pre, kako bi se obezbedio kontinuitet.

Specijalizovano tužilaštvo dobro stoji, a njegov rad nastaviće se bez zastoja.

Niko od onih koji su odgovorni za zločine obuhvaćene mandatom Specijalizovanog tužilaštva i Specijalizovanih veća ne treba da pomisli ni za sekund da moj odlazak ima ikakve veze s eventualnim manjkom posvećenosti sprovođenju istrage.

U našem poslu se oduvek radilo o individualnoj odgovornosti – o pozivanju ljudi na odgovornost za njihova dela, za ono šta su kao pojedinci uradili – nikada nije bila reč o menjanju istorije ili izdvajanju određenih grupa za osudu.

Ovo se neće promeniti dolaskom novog Specijalizovanog tužioca.

Oni koji su stradali usled krivičnih dela koje obuhvata naš mandat imaju i dalje razloga da zadrže poverenje u posao koji smo obavili, koji obavljamo i koji ćemo nastaviti da obavljamo u budućnosti.

Naši svedoci ne treba da osete strah zbog ove promene.

Moj odlazak neće da utiče na rešenost onih koji rade u Specijalizovanom tužilaštvu.

Ko god da dođe posle mene biće jednako posvećen da završi ovaj posao na dobar način i uz pravu meru, te da ga završi što pre.

Kao rezime, iako nisam srećan što moram da napustim kolege kojima se divim i koje cenim, a bez da smo završili posao koji smo počeli zajedno – kolege u koje imam ogromno poverenje i veru, kolege koje su mnogo toga napravile od kada sam im se pridružio u maju 2015. godine – znam da će se upravo zbog njih rad Specijalizovanog tužilaštva nastaviti bez negativnih posledica.

Zahvaljujem na podršci koju sam imao tokom svoje tri godine ljudima u Prištini i Beogradu koji su sarađivali s nama, zatim onima s kojima smo radili iz institucija Evropske unije i iz međunarodne zajednice čija je podrška bila nepokolebljiva, članovima diplomatskog kora u Hagu koje sam imao priliku da dobro upoznam, sekretaru Specijalizovanih veća koja ne samo da je besprekorni profesionalac nego i prijateljica i cenjena koleginica, predsedniku Specijalilzovanih veća, a najviše ljudima za koje i s kojima sam imao čast da radim tokom prethodne tri godine."

 

 

 

 

Izvor: 
Specijalizovano tužilaštvo